I Liceum Ogólnokształcące

Zebrania z rodzicami

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020:

    • 17 września 2019r.
    • 23 zmiana na 22 października 2019r.
    • 5 zmiana na 4 grudnia 2019r.
    • 9 stycznia 2020 r.
    • 26 luty 2020r.
    • 2 kwietnia 2020r.
    • 4 czerwca 2020r.

   17 września 2019 r. o godzinie 17.00