I Liceum Ogólnokształcące

Misja szkoły

I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu jest Szkołą, która w pełni wykorzystuje potencjał intelektualny uczniów w procesie edukacyjnym. Przygotowuje uczniów do kontynuowania nauki na najlepszych uczelniach w Polsce i za granicą oraz kształci przyszłe elity. Jednocześnie dba o rozwój kompetencji społecznych, etycznych i moralnych młodego człowieka. Wspiera rodziców w wychowaniu człowieka, który jest wrażliwy na uczucia i potrzeby drugiej osoby; jest odpowiedzialny za siebie i innych; umie radzić sobie z trudnościami życia codziennego i sytuacjami stresowymi; nie ucieka przed trudnościami, ale przezwycięża je; dostosowuje się do zmieniającej rzeczywistości; umie pracować w zespole; dba o swoją indywidualność, odrębność i niezależność, a jednocześnie ma poczucie przynależności do zbiorowości jaką jest jego rodzina, środowisko lokalne, Ojczyzna.